فیلم | کشف بمب عمل‌نکرده جنگ جهانی دوم در آلمان

کوهکن: آیا شأن برنامه توسعه این است که نیم ساعت درباره عوارض نوشابه‌های گازدار بحث کنیم؟
پس از کشف بمب عمل نکرده‌ای متعلق به جنگ جهانی دوم در آگزبرگ آلمان توسط کارگران ساختمان سازی، منطقه‌ای به وسعت 1.5 کیلومتر از سکنه خالی شد.

کوهکن: آیا شأن برنامه توسعه این است که نیم ساعت درباره عوارض نوشابه‌های گازدار بحث کنیم؟