تغییر اقلیم و تخریب خاطرات ۷۰ساله یک زوج/ ۳۰خانواده آمریکایی به علت گرمایش‌جهانی پناهنده می‌شوند؟

کولاک سردار آزمون در لیگ روسیه
افزایش دمای کره زمین زندگی، افراد زیادی را در جزیره‌ای در ایالت‌متحده تهدید می‌کند و به همین دلیل دولت ۴۸میلیون دلار هزینه کرده تا آنها را به جای دیگری منتقل کند.

کولاک سردار آزمون در لیگ روسیه