روحانی: بپرسید در خانواده ما چه کسی شغل دارد /اقدام اولم بعد از انتخابات راجع به اقتصاد است

کوزمین: آمده بودیم ببریم/ هیچ وقت تفکرات دفاعی نداشتیم
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:‌ رئیس جمهور درباره اولین اقدام پس از پیروزی در انتخابات، گفت: اقدام اولیه راجع به مسائل اقتصادی خواهد بود.

کوزمین: آمده بودیم ببریم/ هیچ وقت تفکرات دفاعی نداشتیم