پرداخت یک هزار و 320 میلیارد ریال تسهیلات مالی در بخش صنعت

کهکشان‌های عجیب و غریب Arp 273/‌عکس روز ناسا
مجید خدابخش گفت: پرداخت یک هزار و 320 میلیارد ریال تسهیلات مالی تنها در بخش صنعت وتثبیت اشتغال سه هزار و 209 نفر تا به امروز از اقدامات ارزشمند در جهت فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال استان می باشد.

کهکشان‌های عجیب و غریب Arp 273/‌عکس روز ناسا