دستگاه کاهش درد که مجوز اتحادیه اروپا را گرفت

کهکشان‌هایی در تک‌شاخ/عکس روز ناسا
مهر نوشت: دستگاهی که به کاهش درد بیماران در شب‌ها کمک می‌کند، موفق به دریافت مجوز فروش در اتحادیه اروپا شد.

کهکشان‌هایی در تک‌شاخ/عکس روز ناسا