سال پرتنش در انتظار بازارهای نفت

کنگره آمریکا رسماً پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را تایید کرد
هنوز بازارهای نفت از تعطیلات سال نو میلادی باز نگشته‌اند اما التهاب‌ها در رسانه‌ها به‌چشم می‌خورد و موضوعات کوچک و بزرگی که به آنها پرداخته می‌شود، نشان از آغازی پرتنش دارد.

کنگره آمریکا رسماً پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را تایید کرد