تصاویر | آلودگی شدید هوا در چین

کنسولگری‌های ایران در ترکیه همچنان تعطیل است
آلودگی هوا در شهر پکن در چین در وضعیت بدی قرار دارد به طوری که مقامات چینی در روزهای گذشته ۵ روز وضعیت قرمز اعلام کردند.

کنسولگری‌های ایران در ترکیه همچنان تعطیل است