عکس | بازدید سربازان ارتش کره‌شمالی از باغ‌وحش شهر پیونگ‌یانگ

کنسرت ویژه گروه راستان برای بانوان
تصویری که در زیر مشاهده می کنید مربوط به بازدید سربازان ارتش کره شمالی از باغ وحش مرکزی شهر پیونگ یانگ است.

کنسرت ویژه گروه راستان برای بانوان