کنایه‌ مصباح‌یزدی به ظریف/ همین‌گونه که امروز داریم با‌آمریکا می‌سازیم، می‌توانستیم با شاه هم بسازیم

۲۰۱۶، سال حضور کمرنگ “اون” در انظار عمومی
تسنیم نوشت: آیت الله مصباح یزدی در دیدار اعضای تحریریه مجله «عصر اندیشه» با بیان اینکه برخی به نام دین بدترین صدمه را به دین می‌زنند، گفت: این به جهت آن است که خط اول را درست نخوانده‌ایم که زندگی ما در اینجا برای چیست.

۲۰۱۶، سال حضور کمرنگ “اون” در انظار عمومی