برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب‌های هنری

کنایه‌های زیباکلام به کمبود امکانات آتش نشانی در حادثه پلاسکو: بخیل نیستم/فرصت‌طلبی سیاسی نکنیم
نمایشگاه تخصصی کتاب‌های هنر در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

کنایه‌های زیباکلام به کمبود امکانات آتش نشانی در حادثه پلاسکو: بخیل نیستم/فرصت‌طلبی سیاسی نکنیم