برنامه «خندوانه» با حضور یک مستندساز توقیف شد/ عکس

کمیته درآمدی در شهرداری منطقه نه کرج تشکیل شد
مهرداد اسکویی از توقیف شدن برنامه‌ای که به عنوان مهمان در «خندوانه» حضور داشته است، خبر داد.

کمیته درآمدی در شهرداری منطقه نه کرج تشکیل شد