انگلیس فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس را تحویل گرفت

کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره سانحه ریلی سمنان تشکیل شد
ایسنا نوشت: فرمانده یگان دریایی سلطنتی انگلیس برای نخستین بار مقر فرماندهی نیروی وابسته به یگان دریایی آمریکا در خلیج فارس را تحویل گرفت.

کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره سانحه ریلی سمنان تشکیل شد