صحنه‌ای کمیاب از شادی پرسپولیسی‌ها

کمک خوابیدن به درمان استرس پس از حوادث ناگوار
پرسپولیسی‌ها پس از آنکه قهرمان نیم فصل لیگ برتر شدند، جشن کوچکی در کنار زمین گرفتند.

کمک خوابیدن به درمان استرس پس از حوادث ناگوار