امشب چهره سرد پاییز درپناه مهربانی کرسی «خاتون»گرم می‌شود

کمپین «سلام بمبئی»‌ برای حمایت از بانوی ایرانی گرفتار در هند
مهر نوشت: یلدا می‌آید و چهره سرد و پاییزی شب در پناه مهربانی کرسی مادربزرگ گرم می‌شود؛ طولانی‌ترین شب سال آرزوی بازگشت به یلداهای ساده و بی‌تجمل مادربزرگ‌ها در گذشته‌های نه چندان دور را دارد.

کمپین «سلام بمبئی»‌ برای حمایت از بانوی ایرانی گرفتار در هند