مدیرکل ارشاد لرستان: آرامش روحی و روانی زیربنای رشد هر جامعه محسوب می‌شود

کمپینی برای بی‌نیازی به گاز ترکمنستان
مهر نوشت :مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از حمایت و تقویت موسسات قرآن و عترت در این استان خبر داد.

کمپینی برای بی‌نیازی به گاز ترکمنستان