اینفوگرافیک | تضمین منافع سهامداران خرد با بوک بیلدینگ

کمر خم دانش‌آموزان زیر حجم بالای کتب درسی/ زمان کم کردن کتاب‌های درسی نرسیده است؟
در اینفوگرافیک زیر با اقدامات دولت یازدهم در راستای ایجاد ثبت سفارش (Book Building) یا عرضه اولیه از طریق ثبت سفارش برای حفظ منافع سرمایه گذاران آشنا می‌شوید.

کمر خم دانش‌آموزان زیر حجم بالای کتب درسی/ زمان کم کردن کتاب‌های درسی نرسیده است؟