تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه به اتهام حملات سایبری

کمدی و فاجعه در تالار اصلی تئاتر شهر
آمریکا تحریم های جدیدی را علیه روسیه در ارتباط با حملات سایبری اعمال کرده است.

کمدی و فاجعه در تالار اصلی تئاتر شهر