برگزاری مسابقه طراحی پوستر به مناسبت روز درختکاری در زنجان

کمبود متخصصان رشته سونوگرافی در زنجان
مسابقه طراحی پوستر با عنوان « همیار طبیعت باشیم» به مناسبت روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در زنجان برگزار می‌شود.

کمبود متخصصان رشته سونوگرافی در زنجان