«مارمولک سیاه» به بازار کتاب آمد

«کلروفیل»، نمایش گل‌هایی که به یاد صلح کشیده شده‌اند
نشر چترنگ در ادامه انتشار رمان‌های خارجی، رمان «مارمولک سیاه» نوشته ادوگاوا رانپو را با ترجمه محمود گودرزی روانه بازار کتاب کرد.

«کلروفیل»، نمایش گل‌هایی که به یاد صلح کشیده شده‌اند