فیلم | خودروهای فرسوده اینگونه از رده خارج می‌شوند

کشوری که ۱ میلیون بشکه نفت از ایران می‌خرد
اگر می‌خواهید بدانید خودروهای فرسوده چگونه از رده خارج می‌شوند این ویدئو را ببینید.

کشوری که ۱ میلیون بشکه نفت از ایران می‌خرد