آیت‌الله موحدی کرمانی، ریاست جلسات مجمع تشخیص را تا اسفند بر عهده می‌گیرد

کشف گوشت گراز ،لاشه اردک وحشی، غاز وحشی،کبک در زنجان
باشگاه خبرنگاران نوشت:آیت‌الله موحدی کرمانی، ریاست جلسات مجمع تشخیص را تا اسفند بر عهده می‌گیرد.

کشف گوشت گراز ،لاشه اردک وحشی، غاز وحشی،کبک در زنجان