عکس| نموداری که روحانی درخصوص ایجاد اشتغال به مردم نشان داد

کشف شی عتیقه مربوط به هزاره اول قبل از میلاد توسط پلیس کرمانشاه
رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد: کل شاغلین ما در سال ۹۲ برابر ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده. امروز کل شاغلین ۲۳ میلیون نفر هستند. یعنی یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در دو سال گذشته ایجاد شده است.

کشف شی عتیقه مربوط به هزاره اول قبل از میلاد توسط پلیس کرمانشاه