مرکز رسانه‌ای داعش کشف شد!

کشف شاهدانه و تریاک در بسته‌های پستی
تسنیم نوشت: پلیس فدرال عراق از کشف مرکز رسانه‌ای داعش در جنوب موصل خبر داد.

کشف شاهدانه و تریاک در بسته‌های پستی