جمالی نژاد: متروی اصفهان هیچ مشکل اعتباری و تأمین مصالح ندارد

کشف راز قتل جسد کشف شده در بیابان
شهردار اصفهان با اشاره به ضرورت حمایت جدی برای تکمیل خط یک قطارشهری اصفهان گفت: متروی اصفهان هیچ مشکل اعتباری و تأمین مصالح ندارد و حمایت‌های لازم از آن صورت می‌گیرد.

کشف راز قتل جسد کشف شده در بیابان