قاسمی: پرچم سفارتخانه‌های ایران نیمه افراشته و دفتر یادبود قربانیان حادثه پلاسکو گشوده می‌شود

کشف دو پیکر جدید از زیر آوار پلاسکو/ قربانیان فاجعه؛ ۵ نفر
سخنگوی وزارت خارجه گفت : پرچم سفارتخانه‌های ایران نیمه افراشته و دفتر یادبود قربانیان حادثه پلاسکو گشوده می‌شود

کشف دو پیکر جدید از زیر آوار پلاسکو/ قربانیان فاجعه؛ ۵ نفر