راه اندازی دورشوال در منطقه چالوس

کشف بقایای نخستین رودخانه آلوده جهان
امکان تماس بدون واسطه با کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس (غرب استان مازندران) فراهم شد.

کشف بقایای نخستین رودخانه آلوده جهان