نمایشگاه گروهی آثار چاپ دانشجویان دانشگاه گیلان

کشتی گیر گیلانی قهرمان مسابقات ناشنوایان کشور شد
نمایشگاه گروهی آثار چاپ دانشجویان دانشگاه گیلان، در خانه فرهنگ و هنر گیلان افتتاح شد.

کشتی گیر گیلانی قهرمان مسابقات ناشنوایان کشور شد