کنایه کمالی به انفعال فراکسیون امید

کشتی آزاد قهرمانی جهان/ سه نفر حذف شدند؛ یزدانی تنها امید ایران برای طلا
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: مجلس با دولت دوازدهم در شروع کار همدلی نشان داد، گرچه نواقصی نیز در آن دیده شد.

کشتی آزاد قهرمانی جهان/ سه نفر حذف شدند؛ یزدانی تنها امید ایران برای طلا