عکس | پیکر سفیر روسیه به کشورش بازگشت

کشته و زخمی شدن سه نفر در تیراندازی آلمان
پیکر سفیر فدراسیون روسیه در آنکارا که شب گذشته مورد حمله تروریستی قرار گرفت با بدرقه به روسیه بازگردانده شد . سفیر ایران و دیپلمات های ارشد دیکر کشور های مقیم ترکیه دراین مراسم حضور داشتند.

کشته و زخمی شدن سه نفر در تیراندازی آلمان