شکست استاد بزرگ شطرنج هلند مقابل حریف ایرانی در جام بین‌المللی شطرنج خزر

کسب دکترای درجه یک عکاسی توسط یکی از اهالی بندرانزلی
استاد بزرگ شطرنج هلند مقابل حریف ایرانی خود در دور نخست رقابتهای بین المللی شطرنج خزردر رشت مغلوب شد.

کسب دکترای درجه یک عکاسی توسط یکی از اهالی بندرانزلی