آیت‌الله هاشمی «حسرت» چه چیزی را می‌خورد؟

کری: قبل از توافق هسته‌ای برای بمباران ایران تحت فشار بودیم
شبکه یک سیما به بازپخش گفتگویی از آیت الله هاشمی در سال 87 پرداخت.

کری: قبل از توافق هسته‌ای برای بمباران ایران تحت فشار بودیم