فواد معصوم قانون بسیج مردمی را امضا کرد

کری به کابینۀ ترامپ واکنش نشان داد
ایسنا نوشت: رئیس جمهوری عراق امروز (دوشنبه) قانون بسیج مردمی را تصویب و تاکید کرد که این قانون در راستای بزرگداشت هر کسی است که خونش را برای دفاع از عراق داده است.

کری به کابینۀ ترامپ واکنش نشان داد