شوک کاهش ذخایر ارزی برای ترکیه

کره‌شمالی: به تجاوز احتمالی آمریکا پاسخی بی‌رحمانه خواهیم داد
ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته به میزان ۲۹.۹۹ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین‌ترین میزان در ۱۱ ماه گذشته بود.

کره‌شمالی: به تجاوز احتمالی آمریکا پاسخی بی‌رحمانه خواهیم داد