آیت‌الله رفسنجانی نقش تعیین‌کننده در تحولات اساسی جمهوری اسلامی داشت

کردستان ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی دارد
استاندار کردستان آیت الله هاشمی رفسنجانی را دارای نقش اساسی و تعیین کننده در تاریخ جمهوری اسلامی دانست.

کردستان ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی دارد