فیلم کارگردان شبکه جم در آستانه نیم میلیاردی شدن

کدام کشورها قرقره و دوک ایران را تامین کردند؟
فیلم سینمایی «سه بیگانه» به کارگردانی مهدی مظلومی به فروش نیم میلیاردی نزدیک شد.

کدام کشورها قرقره و دوک ایران را تامین کردند؟