درخواست آلمان از آمریکا درباره برجام

کدام کشورها بازار طلا را ملتهب کردند؟
مهر نوشت: وزارت امور خارجه آلمان از درخواست این کشور از آمریکا درخصوص عدم خروج از توافق هسته ای با ایران خبر داد.

کدام کشورها بازار طلا را ملتهب کردند؟