عکس | بازیگر زن به انتقادها واکنش نشان داد

کدام تیم به بازیکن پیکان پیشنهاد 3.5 میلیارد تومانی داده؟
زیبا بروفه در صفحه اینستاگرام خود درخصوص حضورش در محل حادثه پلاسکو توضیح و نسبت به انتقادهای مردم واکنش نشان داد.

کدام تیم به بازیکن پیکان پیشنهاد 3.5 میلیارد تومانی داده؟