چرا شفافیت گمرکی به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید

کتاب پروژه هنر محیطی «کوچ‌رو» منتشر شد
هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید در گمرک و اصطلاحاً گمرک دیجیتال، رفع موانع و مشکلاتی بود.

کتاب پروژه هنر محیطی «کوچ‌رو» منتشر شد