سرمایه گذاری بر رو ی زالوها ﺩر فارس

کاپیتان تیم والیبال ایران: از بازی در اردبیل لذت بردیم
«خبرجنوب» نوشت: رئیس اداره فنی و امور آبزی پروری شیلات سازمان جهاد کشاورزی فارس از فراهم شدن بستر پرورش زالو برای سرمایه گذاران خبر داد.

کاپیتان تیم والیبال ایران: از بازی در اردبیل لذت بردیم