پوردستان:‌ نیروی هوایی ارتش آماده اجرای عملیات‌ آفندی با نظر فرمانده کل قواست

کاهش قیمت پهنای باند داخلی برای شرکت‌های اینترنتی است نه مردم
تسنیم نوشت: جانشین فرمانده کل ارتش گفت:نیروی هوایی ارتش آماده دفاع از آسمان کشور و اجرای عملیات‌های آفندی با نظر فرمانده معظم کل قواست.

کاهش قیمت پهنای باند داخلی برای شرکت‌های اینترنتی است نه مردم