تصاویر | بلایی که با «ایرما» بر سر فلوریدا نازل شد

کاهش سود بانکی،پول های مردم را به سمت کدام بازارها هدایت می کند؟
طوفان ایرما از سر فلوریدا گذشت و ویرانه ای برای ساکنان این منطقه بر جای گذاشت. در گزارش زیر تصاویر هوایی از خسارت به جا مانده از این طوفان را مشاهده می کنید.

کاهش سود بانکی،پول های مردم را به سمت کدام بازارها هدایت می کند؟