تاثیرات برجام بر صنعت نفت ایران

کاهش سن بازنشستگی در زنان/ بانوان کارمند با داشتن سابقه ۲۰سال کار به خانه می‌روند
شانا به نقل از نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نوشت: یکی از دلایل اصلی افزایش صادرات و تولید نفت ایران اجرایی شدن برجام است، توافق هسته‌ای، صنعت نفت ایران را متحول کرد.

کاهش سن بازنشستگی در زنان/ بانوان کارمند با داشتن سابقه ۲۰سال کار به خانه می‌روند