کنگره آمریکا درصدد تشدید تحریم‌ها علیه روسیه است

کاهش بارندگی‌ها در فارس، نگرانی از برداشت بی رویه منابع زیرزمینی را افزایش می‌دهد
ایسنا نوشت: یک سناتور آمریکایی از تصمیم کنگره این کشور برای افزایش تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد.

کاهش بارندگی‌ها در فارس، نگرانی از برداشت بی رویه منابع زیرزمینی را افزایش می‌دهد