واکنش عضو هیأت اجرایی به افشاگری‌های انتخاباتی

کامیونی در سوئد تعدادی از مردم را زیر گرفت
عضو هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری گفت: کسانی که فکر می‌کنند با تخریب طرف مقابل می‌توانند کار خود را پیش ببرند کاملا در اشتباه هستند.

کامیونی در سوئد تعدادی از مردم را زیر گرفت