هوای بارانی در راه اصفهان

کامکار: ارائه گزارش از عملکرد ستاد اقامه نماز استان ضرورت دارد
براساس پیش‌ بینی‌ها احتمال بارش باران در ساعات پایانی امروز ضعیف است اما روز دوشنبه در اصفهان باران می‌بارد.

کامکار: ارائه گزارش از عملکرد ستاد اقامه نماز استان ضرورت دارد