منصوریان: ببخشید ما باختیم، بد باختیم

کالبدشکافی باخت استقلال به روایت استاد تتلو!
سرمربی استقلال می‌گوید مجبور شده در مقابل العین تغییر تاکتیک بدهد.

کالبدشکافی باخت استقلال به روایت استاد تتلو!