نخست وزیر ترکیه در راه عراق

کاظم صدیقی: برخی فکر می‌کردند که سازش با آمریکا و انگلیس می‌تواند سبب ارزانی شود
تسنیم نوشت: رئیس جمهور ترکیه گفت که روابط آنکارا و بغداد به نقطه کور رسیده است و نخست وزیر ترکیه جمعه به عراق سفر خواهد کرد تا با مقامات این کشور دیدار کند.

کاظم صدیقی: برخی فکر می‌کردند که سازش با آمریکا و انگلیس می‌تواند سبب ارزانی شود