اینفوگرافیک | اصول دهگانه پیشگیری از سرطان

کارگردان «ماجرای نیمروز»: بسیاری از فیلمسازان برای گرفتن سیمرغ مردمی در جشنواره فجر شرکت می‌کنند
در اینفوگرافیک زیر اصول دهگانه پیشگیری از سرطان را می‌بینید.

کارگردان «ماجرای نیمروز»: بسیاری از فیلمسازان برای گرفتن سیمرغ مردمی در جشنواره فجر شرکت می‌کنند