برخورد ناوچه جنگی روسیه با کشتی تجاری ترکیه

کارگردان فیلم جکی‌ چان در ایران/ «جدایی نادر از سیمین» را خیلی دوست دارم
تسنیم نوشت: یک ناوچه جنگی روسیه به یک کشتی تجاری در دریای سیاه در نزدیکی سواحل شهر استانبول، برخورد کرد.

کارگردان فیلم جکی‌ چان در ایران/ «جدایی نادر از سیمین» را خیلی دوست دارم