مسکو رسماً پنتاگون را از لغو توافق امنیت پرواز در سوریه مطلع کرد

کارگاه «حرکت معاصر» برگزار می‌شود
تسنیم نوشت: مسکو رسما لغو توافق امنیت پرواز و بسته شدن کانال ارتباطی با واشنگتن برای هماهنگی پروازها را به اطلاع وزارت دفاع این کشور رساند.

کارگاه «حرکت معاصر» برگزار می‌شود